Funkcia Meno
Generálny sekretár Ivan Pauer IVAN PAUER 00
Generálny riaditeľ Ing.Peter Koniar VB-2
Riaditeľ odboru pre zahraničie Ing. Vojtech Mozgay – zastupujúci
Riaditeľ odboru pre výkonné odborné sekcie Mgr.Monika Šovčíková
Riaditeľ odboru legislatívy, expertíz a poradenstva. Registrovaný expert v špecializovanej agentúre OSN pre rozvoj ľudských obydlí.                                 Registered in the international list of experts for human habitation (HABITAD). Ing. Vojtech Mozgay ING_VOJTECH_MOZGAY_122x155
Riaditeľ odboru stratégia a koordinácie vzdelávania, odborných konferencií  Ing. Andrea Petrovičová ING_ANDREA_PETROVICOVA_122x155
Riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania Ing. Vladimír Beluský zastupujúci  images5
Riaditeľ odboru revízie, vnútornej kontroly, ochrany informácií a informačných systémov a majetku Michal Pauer  images5
Riaditeľ odboru ekonomiky a personalistiky  asociácie Ing. Zuzana Beluská  images4
Riaditeľ odboru pre členskú základňu  informatiku, materiálové a technické zabezpečenie Štefan Andel  images5