Významnejšie zrealizované stavby ako stavebný dozor

 • Duslo s.p. Šal’a Poliklinika (52,0 mil. Kčs) konzultant a koordinátor projektu (Chempik n.p.Bratislava a Zdravoprojekt n.p. Brno), stavebný dozor investičnej výstavby 1979-1980.
 • Bioveta s.p.Nitra projektová príprava, koordinácia a dozorovanie: rekonštr.hlavný energoblok podniku (50 mil.Kčs), virologický pavilón Bioveta Nitra (26 mil. Kčs)-len príprava. Stavebný dozor 1979-1980.
 • Bioveta s.p.Nitra SPF chov (špeciálny program) (14,6 mil. Kčs), stavebný dozor investičnej výstavby 1980-1981
 • Bioveta s.p.Nitra Vyrobná hala vakcin proti Moru ošípaných (12,2 mil. Kčs), sStavebný dozor investičnej výstavby 1981-1981.
 • CEVA servis s.p. Rekonštrukcia energetickeho hospodárstva a výstavba kotolne ACZ Nitra (55,6 mil. Kčs), stavebný dozor investičnej výstavby 1982-1986.
 • CEVA servis š.p. Rekonštrukcia výrobnej haly A a B ACZ Nitra (9,1 mil. Kčs), stavebný dozor investičnej výstavby 1984-1986.
 • CEVA servis š.p. Rekonštrukcia pece – Cementáren Homé Sŕnie (18,2 mil. Kčs), stavebný dozor investičnej výstavby 1985-1985
 • MNO ČR (KVS Olomouc) Hangáre letisko Olomouc (3,6 mil.Kčs)      Stavebný dozor 1993-1993.
 • Colná správa SR Provizórne colné priechody :
 • Úprava colného priechodu Skalica : prestrešenie komunikácie colnice, stavebný dozor 1994-1994.
 • Úprava colného priechodu Drietoma : prestrešenie komunikácie colnice, stavebný dozor 1994-1994.
 • Úprava colného priechodu Kúty : prestrešenie komunikácie colnice, stavebný dozor 1996-1996.
 • Úprava colného priechodu Holič : prestrešenie komunikácie colnice, stavebný dozor 1997-1997.
 • „Diaľničný hraničný prechod Jarovce“, príprava výstavby  stavebný dozor 1998-1998.
 • „Diaľničný hraničný prechod Jarovce“, odovzdanie staveniska  a zahájenie a kontrola stavby, stavebný dozor 1999-1999.
 • Odbavovacie objekty „Vjazd“ a „Výjazd“, Diaľničný hraničný prechod Jarovce, Colná správa SR – priebežná výstavba  – ukončenie  stavebný dozor 2000-2000.
 • „Špedícia“ Diaľničný hraničný prechod Jarovce – objekt , priebežná výstavba , stavebný dozor 2001-2001
 • Obnova bytového domu Kozmonautov 2-14 Nitra, OSBD Nitra, príprava a poradenstvo pri statických porúch 2010-2011, podklady pre znalecký posudok a spracovávanie projekt zabezpečenia stavby, zrušenie pôvodného projektu obnovy a vyhotovenie nového projektu. V súčasnosti realizácia (764 855,00 €) od 12/2014. Priebeh, stavebný dozor.
 • Obnova bytového domu Ždiarska 2-4-6 Nitra l.etapa, OSBD Nitra, rozvody UK/TUV a proj.- Ukončené, stavebný dozor 2010-2011.
 • Obnova bytového domu Karpatská Nitra 4-6, SVB Pavel Šmida Nitra,  príprava, poradenstvo a realizácia jul-okt.2011, ukončené, stavebný dozor
 • Statické poruchy domu Komárňanská 2,4 a 6., SBD Nové zámky  poradenstvo vlastníkom, sept-okt.2011, čaká sa na stanovisko vlastníkov o realizácii odstránenia porúch a na celkovú obnovu – ukončené, stavebný dozor
 • Obnova bytového domu Michalská 7, Hlohovec, SBD Trnava, poradenstvo, príprava a realizácia (368 000,00 €) Nov.2011/jul-aug. – sept. 2012.  Ukončené, stavebný dozor.
 •  Obnova bytového domu Michalská 6, poradenstvo, Bytové hospodárstvo mesta Hlohovec, príprava (362 000,00 €) realizácia dec./jan.2011/2012. Ukončené, stavebný dozor.
 • TT Komfort s.r.o.Trnava, Teodora Tekela 12,13,14,15 ,Obnova bytového domu, poradenstvo, príprava, realizácia v roku 2013 (354 205,00 €).  Ukončené, stavebný dozor.
 • Obnova byt.domu Wilsonovo nábr. 6 – 8 – 10 -12 Nitra, OSBD Nitra, statické poruchy a komplet obnova poradenstvo, príprava, okt.2011-jún2012 začiatok realizácie asi sept.2015 (246220,00 €), príprava.
 • Statické poruchy bytového domu, Okružná 4-6, Odstránenie statických porúch a obnova, SBD Levice –  príprava vlastníci čaká sa na schválenie spracovania znaleckého posudku a schválenie projektu statického zabezpečenia stavby, predpokladaná realizácia v roku 2016. Poradca a príprava.
 • Obnova bytového domu Na Lúkach 23-29, SLUŽBYT Levice, kompletná obnova okrem rozvodov UK a TUV. Výber projektanta a zhotoviteľa, príprava a stavebný dozor (362 620,00 €) zrealizované v IV-XII.2014. Najlepšie obnovený dom v Leviciach. Ukončené, stavebný dozor.
 • Obnova bytového domu T. Vansovej 5., SB Čerňanský, Žiar nad Hronom,  oprava strešnej nadstavby, kompletná výmena 2 ks výťahov a zateplenie (368 150,00 €) Rok VI-XII.2014. Ukončené, stavebný dozor.
 • a iné.

Poznámka:

Vzhľadom na legislatívne zmeny a zánik osvedčení odbornej spôsobilosti po r.1992 od feb.r.1993 bola činnosť stavebného dozoru vykonávaná hlavne pre stavebný dozor Mariana Korbela, Bosákova 614 Bratislava. Od r.2008 je činnosť stavebného dozoru vykonávaná v rámci jeho spoločnosti GiPA system, spol.s r.o.