Významnejšie projektové práce

 • Ústavný pavilón pre psychické poruchy, Min.zdravotníctva SR, (DRUPOS), projektant 1975-1976
 • Obecné a družstevné bytovky, SZBD Slovenskej rep., (DRUPOS), projektant 1976-1977
 • Dom kultúry, štúdia a projektová úloha, Žiar nad Hronom,  projektant konštruktér 1976-1977
 • „Podnikový dom kultúry“, štúdia a projektová úloha, Duslo š.p. Šaľa, stavebný dozor a samostatný referent investičnej výstavby, konzultant a koordinátor 1979-1979
 • Mor ošípaných, štúdia a projektová úloha rekonštrukcie  bakteriologických laboratórií a plniacej linky pre Bioveta š.p. Nitra,   stavebný dozor a samostatný referent investičnej výstavby, 1980
 • Aujeskeho vakcína, štúdia a projektová úloha bakteriologických laboratórií a výrobnej linky pre  Bioveta š.p. Nitra,  stavebný dozor a samostatný referent investičnej výstavby, 1980
 • Rekonštrukcia liofilizačnej linky, štúdia a projektová úloha,  Bioveta s.p.Nitra, stavebný dozor a vedúci investičnej výstavby, 1980
 • Q – horúčka, investičný zámer a projektová úloha laboratórií pre  /SAV/Bioveta š.p. Nitra, štúdia, stavebný dozor a vedúci investičnej výstavby, 1980
 • Virologický pavilón, Bioveta š.p. Nitra / SAV/MNO SR/ štúdia, investičný zámer a projektová úloha, stavebný dozor a vedúci investičnej výstavby, 1980
 • Špeciálne virologické laboratóriá pre SPF chov, štúdia, investičný zámer a projektová úloha,  Bioveta š.p. Nitra / SAV/, stavebný dozor a vedúci investičnej výstavby, 1981
 • Projekt experimentálneho rozoberateľného oblúkového senníka, JZD Přisečná,   – štátna úloha MZČFR, konzultant a koordinátor projektu, 1987
 • Projekt experimentálneho chovu býkov v oblúkovej maštali, JZD Kamenné Žehrovicce,   – štátna úloha MZČFR, konzultant a koordinátor projektu, 1987
 • Projekt experimentálneho testovacieho tunela pre vývoj vozidiel, TATRA k.p. Kopřivnice, konzultant a koordinátor projektu 1989 a iné
 • Projekty rodinných domov (občasne) a sporadicky konzultant a poradca obnovy bytových domov 1998-2015