Priebeh zamestnaní a pracovného zaradenia

 • DRUPOS s.v.d. Nitra – samostatný rozpočtár 1975-1977
 • DRUPOS s.v.d. Nitra – samostatný rozpočtár a samostatný projektant 1976-1977
 • Hydromeliorácie š.p. Nitra – samostatný prípravár stav. výroby HSV a cenár 1977-1978
 • Duslo s.p. Šal’a – samostatný referent investičnej výst.a stavebný doz. 1978-1979
 • Bioveta š.p. Nitra – samostatný referent investičnej výst.a stavebný doz. 1979-1982
 • CEVA servis š.p. – samostatný referent investičnej výst.a stavebný doz. 1972-1986
 • JRD Hybe – Vedúci pridruženej kovovýroby, zavádzanie pridruženej výroby a chozrasčotu (samofinancovanie) 1986-1987
 • Agrochemický podnik š.p. Zvolen – Vedúci pridruženej kovovýroby, zavádzanie pridruženej výroby a chozrasčotu (samofinancovanie) 1987-1988
 • Státní statky š.p. Český Krumlov  – Vedúci pridruženej kovovýroby, zavádzanie pridruženej výroby a chozrasčotu (samofinancovanie) 1988-1989
 • Agrochemický podnik š.p. Čadca – Vedúci pridruženej kovovýroby, zavádzanie pridruženej výroby a chozrasčotu (samofinancovanie) 1989-1990
 • Súkromné podnikanie – živnostenský list zapísaný v obchodnom registri 1990-1995
 • Súkromné podnikanie – spoločnosť s r.o. zapísaný v obchodnom registri 1995-trvá
 • SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb
  uskutočňujúcich stavby – prezident a generálny sekretár od 2010
 • SSATA Slovenská stavebná a technická akadémia – prezident a generálny sekretár od 2013
 • SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky – prezident a generálny sekretár od 2015