V dňoch 14. a 15.4.2015 sa v Piešťanoch uskutočnila konferencia „Otvorene o obnove bytových domov“ organizovanú Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou SIEA

Konferencia bola zameraná na požiadavky na obnovu bytových domov v praxi, ale aj o tom, čo môžu zástupcovia vlastníkov a správcov urobiť pre zabezpečenie kvalitnej obnovy bytového fondu. Na konferencii boli prostredníctvom prednášajúcich poskytnuté užitočné aktuálne informácie z oblasti najnovšej legislatívy, niektorých kľúčových technologických riešeniach šetriacich energie a náklady na prevádzku domácností v bytových domoc, zásady prípravy, uskutočňovania a kontroly stavebných činností pri obnove bytových domov. Konferencia bola organizačne a po prezentačnej stránke a na vysokej úrovni. Osobitne bola zaujímavá panelová diskusia medzi prednášateľmi a niektorými zástupcami správcov z vyše 200 prítomných .

Prednášajúci :

Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Dana Pištová, Štátny fond rozvoja bývania

Michaela Kollárová, Zuzana Petrášová, Štátny fond rozvoja bývania

Peter Štibraný, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Ivan Pauer, SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb

Róbert Keleši, Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Jozef Buzaši, SBD Banská Bystrica

Peter Výboch, STING ENERGO, s.r.o., Banská Bystrica

Dušan Piták, Termoservis DP, s.r.o., Žiar nad Hronom

Juraj Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING, s.r.o. , Bratislava

Foto SIEA z konferencie:

01-SIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_01

   Ing.Alena Ohradzanská, MDVRR SR

   02-SIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_04-01 Ing.Zuzana Petrášová, ŠFRB

06-SIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_18Ivan Pauer SASDARS

03-SIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_02-02prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. TSUS

07_panelova_diskusia_konf_piestanyPanelová diskusia

08-SIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_20Diskutujúci

09-SIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_09

Autor : SASDARS