Odbor propagácie, organizácie osvetových akcií a komunikácie

Základné činnosti a zodpovednosti za:
Propagácia asociácie, propagácia potreby vzdelanosti stavebných odborníkov a kvality vykonávania stavebných diel, informatívne konferencie a semináre pre laickú verejnosť, práca s verejnoprávnymi a ostatnými médiami, propagačné materiály a výstavy, a pod., úloha hovorcu pre médiá v súlade s internými pokynmi Prezídia alebo Generálneho sekretariátu a pravidlami asociácie, externé vzťahy v rozsahu tejto činnosti.
Zodpovedá a koná : Riaditeľ odboru