Odbor ekonomiky a personalistiky

Základné činnosti a zodpovednosti za
Riadenie ekonomiky asociácie, účtovníctvo, fakturácie, úhrady faktúr, mzdy a mzdová politika a evidencia, odmeny.
Zodpovedá a koná : Riaditeľ odboru