Zabezpečuje činnosť, administráciu, organizáciu a ekonomiku výkonných sekcií.

Zodpovedá : riaditeľ odboru

Rozdelenie výkonných sekcií:
01. Ekonomika a manažment stavieb
02. Statické poruchy panelových a montovaných stavieb
03. Statické poruchy monolitických a klasických stavieb
04. Inžinierske stavby, ich statické a mechanické poruchy
05. Pozemné staviteľstvo
06. Technické zariadenie budov
07. Pasívne a nízkoenergetické stavby
08. Zateplovacie systémy
09 Tepelnoizolačné materiály
10. Izolácie proti vode a vlhkosti
11. Technológia stavieb a POV
12. Dokončovacie procesy stavieb
13. Drevené konštrukcie a drevostavby
14. Alternatívne zdroje energie
15. Urbanizmus, krajinárstvo a ochrana prírody
16. Diagnostika a obnova stavieb
17. Architektúra a typológia stavieb
18. Projektanti konštruktéri
19. Bezpečnosť práce a požiarna bezpečnosť stavieb
20 Právo stavebné, obchodné, živnostenské a občianske..
21. Expertízne, súdnoznalecké činnosti a výskum.
22. Energetická certifikácia budov
23. Poradenstvo vlastníkom bytov, bytových domov a ostatných stavieb
24. Poradenstvo stavebným investorom – stavebníkom
25. Audity, certifikácia a osvedčenia v oblastiach stavebných činností
26 Verifikácia projektovej dokumentácie pred schvaľovacím konaním
alebo realizáciou stavebného diela
27. Kontrola a vyhodnotenie kvality ukončených stavieb, alebo ich častí
28. Vykonávanie kontroly odbornej činnosti absolventov vzdelávania,
prípadne iných stavebných odborníkov
29. Štatistika a vyhodnocovanie kvality stavieb
30. Vydavateľská činnosť,
31. Legislatívna komisia