Základné činnosti a zodpovednosti za:
Profesné zastupovanie, externá stratégia a koordinácia činnosti asociácie k legislatíve SR dotýkajúcej sa stavebníctva pripomienky, návrhy zákonov, vyhlášky, vykonávacie predpisy a pod., partnerské vzťahy vo vzťahu k existujúcej a tvorenej legislatíve a vo vzťahu k úradom, poradenstvo v oblasti technických problémov a chýb pred, počas a po ukončení výstavby stavebných diel, a počas užívania stavebných diel.
Zodpovedá a koná : Riaditeľ odboru