ROZŠIRUJEME LEKTORSKÝ TÍM

Naše výberové občianske združenie “SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby” je samostatným právnym subjektom, ktorého hlavnou úlohou a hlavným cieľom je ďalšie celoživotné a aktualizačné vzdelávanie prostredníctvom vlastného akreditovaného modulového celoživotného vzdelávania stavebných odborníkov pre nadobudnutie kvalifikácií hlavne :

majster stavebnej výroby TZB, PS a IS,
stavbyvedúci TZB, PS a IS,
stavebný dozorTZB, PS a IS a
projektant TZB, PS a IS.

Vzdelávanie sa uskutočňuje podľa Zákona o celoživotnom vzdelávaní č. 568/2009 Zb., v súlade s pripravovanou Národnou sústavou povolaní (NSK) a podľa Živnostenského zákona 455/1991 Zb. v znení nasl.noviel o odbornej spôsobilosti so zameraním na stavebníctvo.

PONUKA SPOLUPRÁCE

Vzhľadom ku známej skutočnosti, že niet kvalitnej praxe bez teórie a kvalitnej teórie bez praxe, ponúkame možnosť stavebným odborníkom – lektorom odovzdať svoje skúsenosti a vedomosti v rámci nášho vzdelávacieho programu našim záujemcom o rozšírenie odbornej kvalifikácie a spôsobilosti.

Príjmeme do lektorského tímu ďalších odborníkov hlavne z reálnej, aspoň 10 ročnej praxe v pozícii stavbyvedúci, stavebný dozor, technológ, odborný technický poradca, súdny znalec a pod. s dobrými komunikačnými schopnosťami a lektorskou – prednáškovou praxou v rámci celoživotného firemného vzdelávania a pod.

13 Doklady potrebné pre činnosť odborného lektora

13_Profil_LEKTORA v RAR

13_Profil_LEKTORA v DOC

Potvrdenie_o_dlzke_odbornej_praxe_LEKTORA v RAR

Potvrdenie_o_dlzke_odbornej_praxe_LEKTORA v DOC