Sídlo :

SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov
a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby- sídlo:

Piaristická 1.
949 01  Nitra
Slovenská republika

Prevádzka :

SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov
a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby – KONTAKTNÁ ADRESA:

Strmá 616/26
949 05  Nitra
Slovenská republika

Tel:  +421 948 544 404

E-mail :  info@sasdars.sk
E-mail :  poruchystavieb@sasdars.sk

E-mail :  sekretariat@sasdars.sk
E-mail :  prezident@sasdars.sk

IČO : 42 203 091
DIČ : 2023120759

Banka : VÚB a.s.
č.účtu : SK80 0200 0000 0039 2169 4151