Predkladáme verejnosti na porovnanie prípadne dodatočné  pripomienkovanie 10 poslednú verziu návrhu stavebného zákona vyhotovený MDVRR SR . Podľa našich informácií a okruhu stavebných odborníkov z praxe táto verzia nieje tak šírená ako predchádzajúcich 8 verzií… Už táto skutočnosť upozorňuje, že návrh zákona bude problematický pre širokú odbornú a laickú verejnosť. Určite nie je jednoduché zlepovať „nový“ zákon na zdeformovanom základe zákona po cca 28 novelizáciách, a z legislatívneho zámeru s vysokou pravdepodobnosťou ešte z roku 2006…

Stavbári určite veľmi dobre vedia, že postaviť hypermoderný mrakodrap bez realizačného projektu na rozpadnutých nesúdržných základoch slúžiacich pre chalúpku je nemožné… Takýto mrakodrap sa zrúti najskôr počas výstavby  a najneskôr po jeho otvorení, nech sa jeho tvorcovia akokoľvek snažia…

Menej škôd sa spôsobí, keď sa prizná chyba a začne znovu na nových základoch s podľa nového realizačného projektu s jasnými postupnosťami a cieľom. Pripomienkovanie aj 10 verzie, ktorá má stále tú istú nekompaktnú komplikovanú štruktúru bez logických súvislostí a veľmi sporným obsahom umožňujúcim rozličný výklad na jednotlivých úradoch je veľmi problematické, diskutabilné až márne…

Neustále sa opakujú tie isté chyby, nedoriešené ustanovenia, chýbajúce väzby, doplnené ďalšie nové odbornosti ako napr. v § 61 „Osoba oprávnená na investičnú prípravu“ ktorá v Slovenskom a Eu vzdelávacom systéme neexistuje a i. zásadné problémy na ktoré naša asociácia stále poukazuje a v súčasnosti už aj ďalšie organizácie, ktoré pôvodne podporovali pripravovaný návrh zákona.

 
Ivan Pauer
prezident SASDARS

download_1