PREHĽAD NÁVŠTEV A STIAHNUTÍ NÁVRHU STAVEBNÉHO ZÁKONA SASDARS

ZA OBDOBIE ROKU 2013

 

December 2013

ZA OBDOBIE ROKU 2014

 

December 2014

ZA OBDOBIE ROKU 2015

 

August 2015