Veľmi komplikovaná neprehľadná a nelogická štruktúra požiadaviek na odbornosť a kvalifikáciu vo výstavbe podľa návrhu „nového“ stavebného zákona MDVRR SR aká sa vo svete a v našej praxi nevyskytuje !

V PRAXI ŤAŽKO POUŽITEĽNÉ A NESKONTROLOVATEĽNÉ !!!

KTO BUDE TENTO KOMPLIKOVANÝ SYSTÉM KONTROLOVAŤ, AKO A KEDY ???!!!

ŠTRUKTURA KVALIFIKOVANÝCH ČINNOSTI VO VÝSTAVBE PODĽA MVDRR-SR-01

Zdroj: Internet MDVRR SR