Návrh  MDVRR SR principiálnej štruktúry a úlohy stavebného zákona časť „Výstavba“ ( premenované namiesto Stavebný poriadok).

STRUKTURA SZ MDVRRSSR

Zdroj: Internet MDVRR SR