CUDZORODÝ SAMOSTATNÝ PRVOK
– STAVEBNÝ PORIADOK –
(VÝSTAVBA zmena názvu podľa MDVRR SR)
V ZÁKONE O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ

ŠTRUKTURA ČINNOSTI VO VÝSTAVBE PODĽA MVDRR-SR-02

Zdroj: Internet MDVRR SR