Veľmi komplikovaná neprehľadná a nelogická štruktúra činnosti vo výstavbe podľa návrhu „nového“ stavebného zákona MDVRR SR aká sa vo svete a v našej praxi nevyskytuje !

 

ŠTRUKTURA ČINNOSTI VO VÝSTAVBE PODĽA MVDRR-SR-02

Zdroj: Internet MDVRR SR