Pri tvorbe a údržbe Vášho stavebného diela nieje priestor na „demokraciu“ v dodávateľsko odberateľských vzťahoch. Kontrola a systém riadenia začína už pri myšlienke postaviť stavebné dielo, alebo pri myšlienke na jeho obnovu. Po rozhodnutí konať na Vašom stavebnom diele musí byť hneď jasné, kto Vaše dielo bude vedieť projektovať, akými technológiami, akým systémom, a kto ho uskutoční ! Vaše stavebné dielo nefinancujete zo štátneho rozpočtu, preto nepodlieha verejnému obstarávaniu, ako si to niektorí správcovia a zástupcovia vlastníkov myslia pokiaľ ide o obnovu spoločných bytových domov. Hľadať v spleti stavebných dodávateľov a sprostredkovateľov po vyhotovení akéhosi neutrálneho projektu pre stavebné povolenie je takmer vždy ten najdrahší spôsob realizácie stavebného diela pri opticky najlacnejšom výbere z obvyklých 3-4 cenových ponúk… V prípravnej projektovej fáze stavebného diela sa nespoliehajte na ekonomickú výhodnosť kúpy lacného projektu (napr.katalógového ak ide o rodinný dom) pre stavebné povolenie. Projekt pre stavebné povolenie je len technicko administratívnym balíkom pre legalizáciu stavebného diela. Pre samotnú realizáciu stavebného diela je potrebná realizačná dokumentácia na ktorú sa odvoláva projektant aj v projekte pre stavebné povolenie, a ktorú si súkromní  stavebníci takmer nikdy pre jej 2-3 násobnú cenu neobjednajú spoliehajúc sa na schopnosti stavebnej firmy. Tu je jeden z kľúčových momentov pre vznik dôvodu na predraženie pôvodnej cenovej ponuky, alebo už uzatvorenej zmluvy, pretože dokumentácia pre stavebné povolenie neobsahuje realizačné detaily a riešenia, ktoré si Váš realizátor musí dať vyriešiť za podstatne drahšiu cenu, čo pocítite v dodatku ceny za dielo… Až teraz zistíte, že lacný projekt je veľmi drahý, bez šance v tom už niečo zmeniť…

graf_dozora_2

Grafikon prínosu stavebného dozoru v štandardnom systéme výstavby v EU a v ostatnom svete počas celého procesu výstavby

Váš stavebný dozor si vyberte už pri rozhodovaní o obnove domu. Externý stavebný technický dozor skôr odhalí závady vášho domu okolo ktorých denne chodíte, ale vďaka zvyku ich už nevnímate. Je veľkou pomocou pri projektovej príprave Vášho stavebného zámeru novostavby, alebo rekonštrukcie stavby a pomôže Vám určiť kritériá pre výber  projektanta. V prípade určovania rozsahu budúcej obnovy je stavebný dozor nenahraditeľnou odbornou osobou pri Vašom rozhodovaní, pretože obnova bytového domu je často zovšeobecnená len do prilepenia ďalšej vrstvy hydroizolácie strechy a zateplenia stien nejakým zo systémov na našom stavebnom trhu lepšie, alebo horšie aplikovanom Vaším dodávateľom. Takmer vždy sa podceňuje ochrana spojov panelov a výber spôsobu opravy balkónu. Žiaľ stále prevažuje tzv.“murársky“ spôsob obnovy balkónu t.j. ponechá sa pôvodné kotvenie zábradlia, tlakom vody sa očistí pôvodná betónová konštrukcia, sanačným betónom sa vyrovnajú nerovnosti,  zakryje sa obnažená oceľ.armatúra, položí sa nová izolácia proti vode, obalí sa polystyrénom, položí sa dlažba a hotovo… Po cca 5 rokoch takejto „najlacnejšej“ obnovy balkónu sa objaví prvá závada  takmer vždy v kotvení zábradlia čoskoro ostatné závady ako pred opravou,… Spoje stenových panelov len málo firiem plnohodnotne ošetrí, takmer vždy sa ich ošetrenie zúži na výmenu vrchnej pôvodnej stvrdnutej plastickej hmoty a korózia oceľových spojov s vodou zostanú v spojoch naďalej…
Mimoriadne dôležitá úloha Vášho stavebného dozoru je pri príprave projektovej dokumentácie stavebného diela, alebo obnovy bytovej či inej stavby. Občas a v poslednom období sa častejšie stávajú až fatálne chyby s takmer miliónovými negatívnymi dopadmi na dodávky. Stáva sa, že na projektanta je vyvíjaný časový tlak na spracovanie dokumentácie a ľahko sa potom môže stať, že sa opomenú niektoré dôležité detaily až celé časti projektu.  Nieje tiež zvláštnosťou, že projekt sa zadá projektantovi neskúsenému v danej problematike. Uprednostňuje sa najnižšia cena a priateľstvá, čo je svojim spôsobom pochopiteľné, ale v konečnom dôsledku pre Vás finančne náročné… Na stavbe potom vznikajú napäté situácie medzi všetkými účastníkmi, čo nakoniec tak či tak zaplatí investor ak chce mať objednané dielo ukončené…
graf_dozora_02
Grafikon vplyvu stavebného dozoru v Slovenskom stavebnom prostredí je len v konečnej etape realizácie v rozsahu cca 10-20 % z celkového vplyvu s minimálnym dopadom na cenu a kvalitu…
Váš stavebný dozor, ak s ním začnete spolupracovať už pri príprave projektu, Vám v mnohých prípadoch pomôže pri organizovaní budúceho stavebného diela čo v mnohých prípadoch znižuje obstarávacie náklady. Poznáme nie jeden prípad, kedy sa podarilo kvalifikovaným skúseným dozorom znížiť cenu diela o niekoľko miliónov Sk pri identických stavbách len niekoľko metrov vzdialenými od seba. Realizátorom bol  identický dodávateľ s identickou technológiou a rovnakými použitými materiálmi (dôvody takýchto rozdielov bývajú rôzne, objektívna neznalosť objednávateľa, neserióznosť dodávateľa, sprostredkovateľský medzičlánok a i.). Prizvať si stavebného dozora po spracovaní projektovej dokumentácie alebo „v deň“ zahájenia prác je takmer zbytočné, pretože sa často stáva, že len zachraňuje čo sa ešte zachrániť dá a už toho nezostáva veľa…
graf_dozora_03
Grafikon prínosu stavebného dozoru v Slovenskom stavebnom prostredí podľa porovnania takmer identických bytoviek T 06B 12 podlažných realizovaných tou istou spoločnosťou a tým istým správcom v okruhu cca 500 m jednej lokality v časovom kruhu cca 9 mes .
Nepodceňujte úlohu stavebného dozoru. Je to často krát jediný odborník, ktorý odhalí problém na stavebnom diele už pri jeho príprave, alebo počas vykonávania diela. Úspora niekoľkých tisíc na  dozorovi, ktorý Vám poskytne len svoje meno a pečiatku na dokumenty, alebo jeho úplným vylúčením Vás môže v lepšom prípade stáť stratu niekoľkých desaťtisícoviek, nervov a času, v horšom prípade aj miliónov a nespokojnosť s problémovým stavebným dielom… Nepodľahnite seba klamnému preceňovaniu vašej šikovnosti a zdatnosti aj v stavebnom obore, že si dokážete stavebné dielo ustrážiť sami. V súdnych sieňach a pred terajšou podobou stavebného zákona a jeho noviel ste Vy zodpovední za svoje spackané stavebné dielo!… Preneste zodpovednosť a ochranu svojich záujmov na odborne kvalifikovanú „osobu“ a nie na šťastenu…