SEMINÁRE

Váš záujem o účasť na seminári nám oznámte kliknutím na ikonu miesta konania  . Do predmetu správy uveďte kód semináru „MS-01-20…“ a do správy uveďte len svoje meno a kontaktné údaje.

Presné záväzné termíny a miesto konania budú na tejto stránke zverejnené vždy aktuálne každý mesiac od 25 do 30 kalendárneho dňa pred mesiacok uskutočnenia akcie. Prvé zverejnenie bude 25. až 30.aug.2012 a súčasne bude táto informácia poslané každému záujemcovi na jeho e-mail. Po zverejnení termínu prosíme Váš záujem záväzne  potvrdiť mailom do 7. kalendárneho dňa v nasledujúcom mesiaci. Prípadné zmeny budú včas oznámené.

V prípade nedostatočného záujmu verejnosti sa akcia neuskutoční !

V úvode týchto seminárov budú prednášať univerzitní lektori (SR a ČR) z oblasti najnovších teoretických a vedeckých informácií. V praktickej časti zástupcovia výrobcov materiálov, systémov, realizátorov s dlhodobými skúsenosťami, a vo vybraných oblastiach aj špecialisti zo súdneho znalectva Vás oboznámia s praktickými aplikáciami a najlepšími osvedčenými riešeniami.

Na záver seminára je samozrejme priestor na výmenu skúseností, názorov a nadviazanie prípadných nových osobných kontaktov.

Nazbierané body sa započítavajú do aktualizačného celoživotného vzdelávania systému SASDARS. Pri registrácii na aktualizáciu predložte sumu nazbieraných bodov !