Názorné ukážky niektorých technických riešeni detailov stavby v našej výstavnej sieni na Novozámockej ul.47 v Nitre:

sasdars-panorama-2_7_2013-B_520x183
 • Pomoc pri stanovení výberových podmienok stavebným dodávateľom pre môj stavebný zámer od prípravy po jej ukončenie
 • Pomoc pri výberových konaniach stavebných dodávateľov pre môj stavebný zámer od prípravy po jej ukončenie
 • Poradenstvo pri výbere nezávislého stavebného dozora pre moju stavbu
 • Vypracovanie môjho stavebného zámeru – projektovej úlohy – štúdie
 • Vypracovanie odborných posudkov technického stavu môjho domu – stavby
 • Vypracovanie expertízy poruchy mojej stavby
 • Poradenská pomoc pri ochrane záujmov konečného užívateľa stavby
 • Poradenská pomoc pri ochrane záujmov stavebných investorov
 • Poradenská pomoc pri ochrane záujmov výrobcov stavebných materiálov
 • Poradenská pomoc pri ochrane záujmov stavebných dozorov
 • Odborná pomoc pri výbere dodávateľov obnovy bytových domov pred konečným rozhodnutím o realizácii obnovy domu priamo na domových zhromaždeniach
 • Osvetová odborná pomoc pri ochrane záujmov vlastníkov bytových domov pred rozhodnutím o obnove domu priamo na domových zhromaždeniach
 • Odborné prednášky na školách o praktických skúsenostiach z prípravy a realizácií stavieb
 • Odborné prednášky pre laickú a odbornú verejnosť o starostlivosti a údržbe jestvujúcich stavieb
 • Spoločenské a kultúrne akcie pre podporu stavebných odborníkov
 • Vydavateľstvo a distribúcia odbornej literatúry pre stavebných odborníkov
 • Centrálny register stavebných dozorov
 • Centrálna databáza stavieb so statickými poruchami

Názorné ukážky niektorých technických riešeni detailov stavby v našej výstavnej sieni na Novozámockej ul.47 v Nitre

 showroom_sasdars_cemix showroom_sasdars_baumit
showroom_sasdars_juta-opop showroom_sasdars_juta