SUTERÉN A ROZVODY MÉDIÍ

V rámci obnovy suterénu je potrebné dostatočne tepelne izolovať rozvody vykurovacích médií so spiatočkami a stropy pivničných priestorov, ku čomu vlastníci veľmi neradi pristupujú, považujúc to za zbytočnú investíciu. V tejto súvislosti doporučujem výmenu všetkých rozvodov médií ak sú staršie ako 25 rokov a vlastníci uvažujú o celkovej obnove domu. Technická životnosť rozvodov bola počítaná na cca 30 rokov. Keď už vlastníci menia aj všetky rozvody a vykonávajú kroky k prevádzkovým úsporám domu, stojí za úvahu doplniť výmenu rozvodov o solárny systém pre TUV a UK (rozvod úžitkovej teplej vody a ústredné kúrenie). Treba upresniť, že solárny systém pre  TUV dokáže zabezpečiť úsporu viac ako 60-70 % z celoročných nákladov pri návratnosti cca 4-5 rokov. Solárny systém pre UK treba považovať len za doplnok využívajúci prebytkovú energiu zo systému pre TUV, ale predsa len so zaujímavým prínosom s úsporou viac ako cca 5-10 %. (Údaje sú z merania 76 B.j. v Bánovciach nad Bebravou po 1,5 ročnej prevádzke) . Tiež je dôležité ošetriť obvodové základové pásy objektu proti vzlínavosti vody po betónovej hmote pásu a jeho podchladzovaniu. Termovízne snímky dokazujú neočakávané množstvo úniku tepla cez základové konštrukcie bytových domov a z pivničných rozvodov tepla. Rozhodne, technické riešenia musí posúdiť a navrhnúť projektant podľa individuálneho stavu a možností bytového domu.

Autor: Ivan Pauer, prezident SASDARS

((1) Zdroj: MVRR SR )

30.apr.2011