STRECHA

V rámci projektovej prípravy obnovy by mal správca a vlastník trvať na kompletnej obnove strešnej konštrukcie, na izolácii pivničného priestoru a ošetreniu základovej a soklovej časti domu. Vlastníci takmer vo všetkých bytových domoch, ktoré som navštívil, nemajú záujem investovať do pivníc, soklov a opravy strechy okrem tých, ktorí bývajú na prízemí a majú studené podlahy a tých pod strechou, ktorých vytopila dažďová voda, v lete majú v byte neúmerne teplo a v zime musia dokurovať elektrikou, alebo sporákom. Stále pretrváva problém spoluvlastníctva k celému domu a vedomie, že môj je len ohraničený priestor v ktorom bývam, všetko ostatné je spoločné a „mňa sa to netýka“ aj keď to spoločné má priamy a nepriamy vplyv na moje bývanie a náklady naň. Preto je potrebné nevynechať z obnovy aj strechu a pivnice. V prípade obnovy strešnej konštrukcie si musíme pripomenúť, že konštrukčne nie sú zrovna ideálne navrhnuté a ešte menej kvalitne udržiavané, ak vôbec. Teplotechnicky a hydroizolačne treba považovať plochú strechu v pôvodnom vyhotovení skôr za nevyhovujúcu. Cez strechu sú vysoké úniky tepla a často krát prichádza aj k havarijným situáciám vplyvom zatekania… Som za to, že strecha by sa mala rekonštruovať súbežne s ostatnou obnovou a kompletne vo všetkých vrstvách. V prvom rade považujem zo statického a hydroizolačného hľadiska za potrebné až nevyhnutné odstrániť všetky vrstvy asfaltovej povlakovej krytiny, ktoré tam vrstvu po vrstve po celé roky nalepovali v záujme odstrániť stále sa opakujúce zatekanie. Poznám prípad, kedy bývalý správca počas 36 ročnej údržby nalepil až 11 vrstiev asfaltových pásov na strechu a voda aj tak pretekala do podstrešných bytov a šácht so zvislými rozvodmi. Na Slovensku máme v súčasnosti dosť kvalitných systémov a spôsobov obnovy plochej strechy aj so zateplením v primeranej cene a pokiaľ sa kvalitne tieto práce vykonajú vlastníci majú najmenej na pár desaťročí so strechou pokoj.

Autor: Ivan Pauer, prezident SASDARS

((1) Zdroj: MVRR SR )

30.apr.2011