Máme 28 členný lektorský tím z Technickej univerzity Košice, zo Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave a z Vysokého učení technického v Brne. Ďalší lektori budú zverejnení pred začiatkom riadneho vzdelávania pred IV.kv.2014.

Odbor celoživotného vzdelávania
Garant a lektori vzdelávacieho programu
Prof.Ing.Jozef Gašparík, Phd. Garant vzdelávacieho programu
Prof.Ing. Anton Osvald CSc. Lektor vzdelávacieho programu / SR
Prof.Ing. Juraj Bilčík PhD.
Lektor vzdelávacieho programu / SR
Mim.Prof.,Doc.Ing. Eva Kráľová PhD.  Lektor vzdelávacieho programu / SR
Prof.Ing.Jozef Gašparík, Phd. Lektor vzdelávacieho programu / SR
Doc.Ing. Elena Piecková MPH.,PhD. Lektor vzdelávacieho programu / SR
Doc.Ing. Danica Košičanová PhD.Doc.Ing. Lektor vzdelávacieho programu / SR
Ing. Dagmar Lavrinčíková PhD. Lektor vzdelávacieho programu / SR
Ing. Daniela Očipová PhD. Lektor vzdelávacieho programu / SR
Ing. František Vranay PhD. Lektor vzdelávacieho programu / SR
Ing. Peter Kapalo PhD. Lektor vzdelávacieho programu / SR
Ing. Richard Nagy PhD. Lektor vzdelávacieho programu / SR
Doc.Ing. Oto Makýš PhD. Lektor vzdelávacieho programu / SR
Dr.Ing. Juraj Szalay PhD. Lektor vzdelávacieho programu / SR
 Ing. Jozef Bizub PhD. Lektor vzdelávacieho programu / SR
Mgr. Eugen Kurimsky Lektor vzdelávacieho programu / SR
Mgr. Petr Lízal CSc. Lektor vzdelávacieho programu / SR
Ing. Štefan Lukáč Lektor vzdelávacieho programu / ČR
Ing. Jana Hodúrová Lektor vzdelávacieho programu / SR
Ing. Miroslav Zliechovec Lektor vzdelávacieho programu / SR
Doc.Ing. Karel Dočkal CSc Lektor vzdelávacieho programu / ČR
Ing.Milan Machatka CSc Lektor vzdelávacieho programu / ČR