16. ročník odborných seminárov CSS o strechách

T é m a :

POZNATKY A SKÚSENOSTI CSS – PROJEKT vs. REALIZÁCIA

Riešenie kritických detailov striech  

Termín / miesto:  

20. 2. 2019   Banská Bystrica  

21. 2. 2019   Nitra

26. 2. 2019   Košice  

27. 2. 2019   Žilina  

Vážení kolegovia.        

CSS v spolupráci so svojimi partnerskými členmi organizuje odborné semináre, na ktorých Vám budú poskytnuté aktuálne informácie v oblasti striech.

Veríme, že Vás téma a prednášajúci zaujali a tešíme sa opäť na stretnutie s Vami.

Viac informácií nájdete v prílohách. Semináre sú bezplatné.