9. medzinárodná konferencia / 19th International Conference
TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2017
Quo vadis tepelná ochrana budov
THERMAL PROTECTION
OF BUILDINGS 2017
Quo vadis thermal protection of buildings
Pod záštitou ministra Arpáda Érseka
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Under the auspieces of Minister Arpád Érsek
Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic
25. – 26. máj 2017
Vysoké Tatry – Štrbské Pleso
25th -26th May, 2017
The High Tatras – Štrbské Pleso,
Slovak Republic
PROGRAM KONFERENCIE
PROGRAMME OF CONFERENCE
Sekretariát konferencie/Secretary
of the conference:
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Ing. Eugénia Kiselyová
Koceľova 15
815 94 Bratislava, Slovak Republic
Tel./fax: + 421 2 50207650
Tel. sekr. ZSVTS: + 421 2 502 076 49
e-mail: stav@zsvts.sk
www.zsvts.sk
GENERÁLNY PARTNER
    
Program na stiahnutie

Teplo pozvanka 30032017 web

Prihláška na stiahnutie v pdf

Prihláška na stiahnutie v word