Vážená verejnosť,

SKSR-TV-KANAL-UVOD

 

dnešným dňom SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky začala informovať svojich členov a širokú verejnosť o názoroch a činnosti komory k problémom Slovenského stavebníctva. SKSR ako aj naša asociácia má ako prioritný záujem vo svojej činnosti vykonať všetky možné kroky pre zabezpečenie odbornosti, kvality a bezpečnosti stavieb na Slovensku.

 

Žiaľ pre ignoranciu a zrejme aj pre klientelistický postoj k organizácii SKSI zodpovedných úradníkov na MDVRR SR, dnes MDV SR a MVSR je príprava stavebných odborníkov a stav stavebníctva v celom jeho spektre v neustále upadajúcej úrovni.

SKSR-TV-KANAL-UVOD-PERSONALNY

 

Odporúčame verejnosti pozrieť si tieto informácie.

 

 

 

 

Sekretariát SASDARS.