Naša organizácia včera dňa 27.1.2017 od generálneho riaditeľa neuvedenej sekcie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky obdržala odpoveď na návrh vyhlášky.

Bolo by všetko v poriadku, keby naša organizácia nejaký návrh za posledných 6 mesiacov ministerstvu poslala.

Na náš posledný návrh, ktorý sme poslali na ministerstvo za bývalého krátkodobého ministra Ing. Brecelyho sme dostali arogantnú a ironickú odpoveď na ktorú sme nemienili ďalej reagovať, lebo krátko na to prišlo ku jeho výmene.

Na tejto odpovedi, pre nás neexistujúci návrh je však zaujímavé :

  • odpovedali nám na nejaký návrh zo dňa 2.12.2017;
  • odpoveď bola údajne napísaná 12.1.2017;
  • podľa poštovej pečate však bola odoslaná až 25.1.2017 (prečo ten veľký časový rozdiel ?).

Tento stav vysvetľuje aj skutočnosť z nedávnej minulosti z roku 2015, keď som ako úradník Stavebného úradu mesta Piešťany požiadal toto ministerstvo o operatívne usmernenie vo veci možného kolapsu polyfunkčnej budovy CENTROOM. Usmernenie sme na úrad obdržali až niekoľko týždňov po vyriešení problému v parafrázovanom  zmysle „čítajte a riaďte sa zákonom a paragrafmi“, ktoré na školení pre úradníkov miestnej samosprávy zástupca ministerstva vo svojej prednáške zaradil medzi 42  nefunkčných a nevykonateľných…

Takže ktosi má veľa času na iné dôležitejšie úlohy ako operatívne pomôcť samosprávam včasnou a fundovanou odbornou pomocou, alebo konkrétne odpovedať na nejaký návrh vyhlášky, prípadne ju s navrhovateľom konzultovať, preto podaný návrh radšej odsunie do zákona, ktorý je vo hviezdach aj to s podmienkou: „ak s novým zákonom bude korešpondovať”…

Veď vyhlášky majú riešiť nejaký zrejme akútny aktuálny problém do vyriešenia novely zákona, alebo vyhotovenia nového zákona. Poznáme desiatky zmien v stavebnom zákone, ktoré vedeli prijať ad hoc „za deň a noc“ a neskôr ich zrušiť, alebo zmeniť (naposledy viď napr.prípad „Jaguár“).

Podľa tohto je zrejmé, že ministerstvo niekoho, kto chcel pomôcť takto “odpinkalo” a on ani o tom nevie…

 

 

Ivan Pauer

Prezident SASDARS a bývalý krátkodobý dočasný vedúci stavebného úradu v Piešťanoch.