PREHĽAD NÁVŠTEV A STIAHNUTÍ NÁVRHU STAVEBNÉHO ZÁKONA SASDARS

ZA OBDOBIE 01-23. december 2014

statistika_23.12.2014