KONFERENCIE a SNEMY

9. medzinárodná konferencia / 19th International Conference
TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2017
Quo vadis tepelná ochrana budov
THERMAL PROTECTION
OF BUILDINGS 2017
Quo vadis thermal protection of buildings
Pod záštitou ministra Arpáda Érseka
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Under the auspieces of Minister Arpád Érsek
Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic
25. – 26. máj 2017
Vysoké Tatry – Štrbské Pleso
25th -26th May, 2017
The High Tatras – Štrbské Pleso,
Slovak Republic
PROGRAM KONFERENCIE
PROGRAMME OF CONFERENCE
Sekretariát konferencie/Secretary
of the conference:
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Ing. Eugénia Kiselyová
Koceľova 15
815 94 Bratislava, Slovak Republic
Tel./fax: + 421 2 50207650
Tel. sekr. ZSVTS: + 421 2 502 076 49
e-mail: stav@zsvts.sk
www.zsvts.sk
GENERÁLNY PARTNER
    
Program na stiahnutie

Teplo pozvanka 30032017 web

Prihláška na stiahnutie v pdf

Prihláška na stiahnutie v word

  
  
  

Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA  v dňoch 25. a 26. 5. 2015 uskutoční v hoteli Holiday Inn v Žilinekonferenciu „Úspory energie v obciach a mestách“. Hlavnou témou bude možnosť využiť podporné mechanizmy na zníženie spotreby energie  v obciach a mestách v nasledujúcom období. Bude sa tiež hovoriť o možnostiach financovania energeticky úsporných opatrení, ale aj o nových požiadavkách a trendoch pri obnove budov a rekonštrukcii verejného osvetlenia.

Podrobnosti o konferencii.

 

SASDARS

V dňoch 14. a 15.4.2015 sa v Piešťanoch uskutočnila konferencia „Otvorene o obnove bytových domov“ organizovanú Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou SIEA

Konferencia bola zameraná na požiadavky na obnovu bytových domov v praxi, ale aj o tom, čo môžu zástupcovia vlastníkov a správcov urobiť pre zabezpečenie kvalitnej obnovy bytového fondu. Na konferencii boli prostredníctvom prednášajúcich poskytnuté užitočné aktuálne informácie z oblasti najnovšej legislatívy, niektorých kľúčových technologických riešeniach šetriacich energie a náklady na prevádzku domácností v bytových domoc, zásady prípravy, uskutočňovania a kontroly stavebných činností pri obnove bytových domov. Konferencia bola organizačne a po prezentačnej stránke a na vysokej úrovni. Osobitne bola zaujímavá panelová diskusia medzi prednášateľmi a niektorými zástupcami správcov z vyše 200 prítomných .

Prednášajúci :

Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Dana Pištová, Štátny fond rozvoja bývania

Michaela Kollárová, Zuzana Petrášová, Štátny fond rozvoja bývania

Peter Štibraný, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Ivan Pauer, SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb

Róbert Keleši, Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Jozef Buzaši, SBD Banská Bystrica

Peter Výboch, STING ENERGO, s.r.o., Banská Bystrica

Dušan Piták, Termoservis DP, s.r.o., Žiar nad Hronom

Juraj Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING, s.r.o. , Bratislava

Foto SIEA z konferencie:

01-SIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_01

   Ing.Alena Ohradzanská, MDVRR SR

   02-SIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_04-01 Ing.Zuzana Petrášová, ŠFRB

06-SIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_18Ivan Pauer SASDARS

03-SIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_02-02prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. TSUS

07_panelova_diskusia_konf_piestanyPanelová diskusia

08-SIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_20Diskutujúci

09-SIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_09

Autor : SASDARS